فهرست

کارگاه انتقال تجریه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد

برگزاری کارگاه انتقال تجربه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد به میزبانی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی بابل

ویژه دانشجویان گفتار درمانی 

با حضور جناب آقای سامان بیننده و سرکار نسترن باقری ایرج 

رتبه 5 و 21 آزمون کارشناسی ارشد 

زمان : دوشنبه مورخ 1401/4/20 

ساعت 13:30