فهرست

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

مدرس: دکتر مریم نیک پور # تاریخ:28 بهمن ماه 1400 *ساعت: ساعت 15* _ مکان: مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا *ظرفیت محدود* برای ثبت نام به آیدی تلگرام @SRCMUB پیام بدهید. کمیته تحقیقات دانشجویی بابل