فهرست

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

مدرس: دکتر مریم نیک پور # تاریخ:28 بهمن ماه 1400 *ساعت: ساعت 15* _ مکان: مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا *ظرفیت محدود* برای ثبت نام به آیدی تلگرام @SRCMUB پیام بدهید. کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

مدرس:  دکتر مریم نیک پور  
 # تاریخ:28 بهمن ماه 1400
*ساعت: ساعت 15*
_ مکان: مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا 
*ظرفیت محدود*
برای ثبت نام به آیدی تلگرام @SRCMUB پیام بدهید.
 کمیته تحقیقات دانشجویی بابل