فهرست

کارگاه انتقال تجربه (ESM) چالش های تحصیل و کار در حرفه پزشکی

 کارگاه انتقال تجربه (ESM) 

چالش های تحصیل و کار در حرفه پزشکی
با حضور دکتر داوود جهانسوز

 رتبه ۳ کنکور سال ۱۳۸۹
 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دستیار تخصصی سرطان‌شناسی و پرتو‌درمانی

 تاریخ: سه‌شنبه، ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱
 ساعت: ساعت ۱۵

 با محوریت:
- بررسی نگرش ها با دوره پزشکی عمومی
ارزیابی موقعیت های شغلی
- بررسی روش های ساختن ارتباطات موثر
تمرین هدف گذاری برای آینده شغلی
 

 این کارگاه به صورت حضوری در کمیته تحقیقات دانشجویی بابل واقع در دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.
جلسه به صورت پرسش و پاسخ می‌باشد و می‌توانید سوال‌های خود را از دکتر جهانسوز بپرسید.

 کمیته تحقیقات دانشجویی بابل
@SRCMUBABOL