فهرست

ثبت نام متقاضیان عضویت در شورای مرکزی و تیم‌های اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل جهت افزایش زمینه های فعالیت و مشارکت بیشتر علاقمندان در کارهای اجرایی اقدام به عضو گیری در بخش های مختلف شورای مرکزی می نماید.

 

شرایط عضویت ویژه (دبیران هسته ها و معاونین شورای مرکزی):

داشتن حداقل یک پروپوزال مصوب (به همراه تایید استاد راهنما) + حداقل یک سال حضور و فعالیت اجرایی در کمیته + مصاحبه حضوری

شرایط عضویت عادی (معاونین دبیران هسته ها و سایر اعضا):

صاحبه حضوری

 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق تکمیل فرم زیر اقدام به ثبت نام نمایند‌‌.

فرم ثبت نام

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل