فهرست

برگزیدگان چهاردهمین دوره المپیاد دانشجویی علوم پزشکی

افتخار آفرینان کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در چهاردهمین دوره المپیاد دانشجویی علوم پزشکی 

ضمن عرض تبریک به سرکار خانم هدیه بابایی و جناب آقای نیما وثوقی ، اعضای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ،بابت راه یافتن به مرحله دوم المپیاد علوم پزشکی ، آرزوی موفقیت برای این دو بزرگوار در مراحل بعدی را داریم .