فهرست

گزارش بازدید از clean room بیمارستان آیت الله روحانی بابل

کارگاه آموزشی "Clean Room و نقش آن در فعالیت های فناوری، نوآوری و ارائه ی خدمات سلامت" ویژه دانشجویان علوم پزشکی، در روز چهارشنبه مورخ 8/4/1401 در محل Clean Room دانشگاه واقع در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی (ره) برگزار گردید. در این برنامه آقای دکتر ابراهیم ذبیحی، دانشیار دانشگاه و مسئول Clean Room در خصوص انواع اتاق تمیز و چگونگی بهره گیری از این واحد در پروژه های مختلف پژوهشی و فناوری مطالب مبسوطی بیان نمودند و به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ دادند.  در این کارگاه دانشجویان علاوه بر آشنایی با اتاق تمیز و کارکرد آن، از نزدیک با تجهیزات موجود در Clean Room آشنا شدند.                                     
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل