فهرست

گزارش بازدید از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید دانشجویان از مرکز رشد

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل از سوی کمیته تحقیقات بابل به مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه مراجعه کرده تا از نزدیک با این مرکز آشنا شوند.
در جلسه برگزار شده، عوامل این مرکز به معرفی اهداف، فعالیت‌ها، زیرساخت‌ها و سازمان‌های تابعه پرداختند.
مرکز رشد فناوری سلامت، مرکزی است تحت مدیریت و کارشناسی متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف فناوری تشکیل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش فناوری دارند، پشتیبانی می‌کند. این خدمات شامل موارد ذیل است:
1-تامین محل کار
2-خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
3-خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
4-آموزش‌های تخصصی و مشاوره
5-سایر اقدامات لازم در خصوص رشد و ارتقای واحدهای فناوری