فهرست

آیین نامه و ارسال مقاله

متقاضیان مقاله یا مقالات خود را به همراه رزومه علمی تا تاريخ 30 مهر ماه سال جاري در فرم انتهای این صفحه ارسال نمایند. پس از بررسی معیارهای مربوطه مقاله یا مقالات همراه با رزومه علمی به کمیته علمی داوری جایزه ارجاع خواهد شد.

معیارهای شرکت در رقابت
مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی بین المللی و داخلی که نویسنده اول یا مسئول آن ترجیحا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و یا یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی و یا پی اچ دی باشد (یاحداکثر یک سال از فارغ التحصیلی او گدشته باشد) و تاریخ پذیرش مقاله حداکثر یک سال قبل از موعد تعیین شده برای بررسی تقاضاهای جایزه باشد میتوانند وارد رقابت شوند. جایزه به نویسنده (یا نویسندگان اول) مقاله تعلق خواهد گرفت و نویسنده اول مقاله نباید پیش از این برنده این جایزه شده باشد. نمایه شدن مقاله در بانک های ISIیا Pubmedو یا Scopusشرط لازم جهت شرکت در رقابت می باشد.

 

شرکت در رقابت
متقاضیان مقاله یا مقالات خود را به همراه رزومه علمی تا تاريخ 30 مهر ماه سال جاري در فرم انتهای این صفحه ارسال نمایند. پس از بررسی معیارهای مربوطه مقاله یا مقالات همراه با رزومه علمی به کمیته علمی داوری جایزه ارجاع خواهد شد.

ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

src.mubabol@gmail.com

شرکت کنندگان در صورتیکه قادر به ارسال در فرم نبودند، میتوانند مقالاتشان را به ایمیل کمیته ارسال کنند و به آی دی تلگرام @srcmub اطلاع دهند.

کمیته علمی داوری جایزه
اعضای کمیته علمی داوری جایزه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل که توسط کمیته تحقیقات دانشجویی تعیین می شوند انتخاب خواهند شد. ممکن است به منظور تقویت فرآیند داوری علمی مقالات، تعدادی از استادان و محققان ارشد ایرانی در خارج از کشور که سابقه همکاری با مرحوم در مراکز تحقیقات دانشجویی داشته اند با هماهنگی برادر مرحوم (دکتر نصرالله رضایی قلعه) به کمیته داوری اضافه شوند.

 

معیارهای انتخاب برنده جایزه
انتخاب پژوهشگر برتر بر مبنای امتیاز بدست آمده در حوزه های زیر صورت می گیرد:

1. مقالات ارسال شده بر اساس سه معیار علمی نوآورانه بودن ( 0 تا 4 امتیاز)، اجرای درست تحقیق مطابق معیارهای روش شناسی تحقیق ( 0 تا 4 امتیاز) و اهمیت موضوع مورد تحقیق ( 0 تا 2 امتیاز)

2. به دانشجویان پزشکی به دلیل کمتر بودن بودجه طرح ها، +2 امتیاز تعلق می گیرد.

3. معدل آموزشی دو ترم اخیر دانشجو: الف- معدل 17به بالا 2امتیاز    ب- معدل بین 15تا 16/99- 1امتیاز . 

  روند اجرایی انتخاب برنده توسط اعضای کمیته علمی داوری مقاله که از جانب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و از بین اعضای هیئت علمی انتخاب خواهند شد و بر اساس میانگین امتیاز به دست آمده صورت می گیرد.

 

اعلام برنده جایزه
برنده جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه هر سال در هفته پژوهش که به صورت سالانه در آذرماه و در مراسمی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می شود اعلام می گردد.

در سال 97، از بین مقالات ارسالی، مقالات آقايان "رضا نعيمي و محسن خليلي فومشی" حائز رتبه برتر گردیدند.

در سال 98، از بین مقالات ارسالی، مقالات آقایان و خانم ها "ابوالفضل رحمانی، مریم رستم تبار، مسعود بائی، احمدکارخواه، مهدیه سعدی" حائز رتبه برتر گردیدند.

در سال 99، از بین مقالات ارسالی، مقالات خانم ها "فروغ ابراهیم تبار" و "آتنا نظری" حائز رتبه برتر گردیدند.

 

اهدای جایزه
جایزه شامل لوح تقدیر به زبان های فارسی و انگلیسی و سه میلیون تومان چک یا مبلغ نقدی توسط یکی از اعضای خانواده مرحوم و در حضور مقام های دانشگاه علوم پزشکی بابل به برنده اعطا خواهد شد.

 

شرکت در رقابت: با کلیک روی لینک زیر وارد رقابت شوید.

ورود به فرم ثبت نام