فهرست

ويژه نامه ي " كرونا "

ویژه نامه ی "کرونا" هم اکنون در دستان شما

با همکاری:

نشریه منشوری (مجله AS دانشگاه) و 

پژوهشنامه ی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

آنچه در این ویژه نامه می خوانید:

مملکت بیمار

جانور مخوف ویروس Covoid_19

سفرنامه ی کرونا

مار بی تدبیری و کاوه ی آهنگر

 

دانلود نسخه الکترونیکی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل