فهرست

پيام تبريك

انتخاب جناب آقای دکتر سهیل ابراهیم‌پور، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بابل به عنوان پژوهشگر برتر را به ایشان، همکاران گرامی و اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی تبریک عرض میکنیم.

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل