فهرست

گزارشي از كارگاه هاي برگزارشده در هفته دوم آبان ٩٨

در اين هفته، تدريس و برگزاري كارگاه مقدمات روش تحقيق و سرچ و نيز كارگاه انواع مطالعات توسط آقاي حسن پور و خانم سليماني صورت گرفت.

همچنين برگزاري ژورنال كلاب با موضوع "تازه هاي درمان و واكسيناسيون آنفلوانزا(بررسي چند گايدلاين و دستورالعمل) با ارائه جناب آقاي دكتر ابراهيم پور، از برنامه هاي ديگر كميته تحقيقات در هفته دوم آبان ماه بود.

براي مشاهده گزارش تصويري كليك كنيد.

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل