فهرست

پيام تبريك

با افتخار فراوان کسب رتبه های درخشان آزمون رزیدنتی دندانپزشکی را به
خانم رجا اسکیان با رتبه ٨ و آقای علیرضا آقاجانیان با رتبه ۴۴

از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی موفقیت های روزافزون شما عزیزان در حیطه علم و دانش

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل