فهرست

فرم ها

از این قسمت می توانید فرم های مورد نیاز جهت نوشتن پروپوزال و پایان نامه را دریافت نمایید.

جهت دریافت سایر فرم های مورد نیاز به سایت پژوهشکده سلامت مراجعه نمایید.

 

فرم درخواست حق التالیف

 

فرم خام پروپوزال طرح تحقیقاتی

 

راهنمای نگارش پایان نامه

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل