فهرست

صورتجلسه فروردین 95

جلسه­ ی شورای مرکزی فروردین 1395

 

جلسه ­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/01/20 با حضور جناب آقای دکتر منوچهر اشرف­ پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و 10 نفر از اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: انتخاب دبیرکمیته

مصوبات جلسه:

- تقدیر و تشکر از دبیر سابق سرکار خانم غیاث طبری

- تقدیر و تشکر از اعضای سابق شورای مرکزی

- رای گیری دبیر

کاندیداها: محسن خلیلی فومشی

آقای محسن خلیلی با اخذ 8 رای به مدت یک سال به عنوان دبیر کمیته مرکزی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب گردید.