فهرست

97/08/29

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 29/08/1397 راس ساعت 12:30 در سالن پژوهشکده سلامت و با حضور اعضای محترم کمیته و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

2- طرح با کد5644

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی وضعیت مارکرهای بیوشیمیایی کبد و کلیه و ارتباط آنها با شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی" با کد " 5644" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- مجری هیأت علمی طرح در پروپوزال وارد شود.

- در قسمت بررسی متون، مطالعه ای که ارتباط مستقیمی با موضوع داشته باشد وجود ندارد و در صورت امکان اظافه شود.

- اسامی نویسندگان مقالات در قسمت بررسی متون بدرستی نوشته شود و اشتباهات نگارشی تصحیح گردد.

- در معیارهای خروج از مطالعه، داشتن دیابت مورد بحث قرار گیرد. چون مقاومت به انسولین خود نوعی از دیابت محسوب می شود.

- متغیر مستقل اصلاح گردد( مقاومت به انسولین)

- شاخص مقاومت به انسولین چگونه سنجیده می شود؟ بطور کامل توضیح دهید.

- از مطالعه در مورد این مطالعه استفاده شود.

- هدف کاربردی از انجام این کار چیست؟

- علت مرتبط کردن دو بیماری با هم چیست؟ بیان شود.

- معاینه توسط چه کسی انجام می شود؟

- همکاران طرح خارج از دانشگاه از طرح خارج شوند.

- نرمال یا غیر نرمال بودن موارد بیان شده مثل کراتینین نامشخص است اصلاح شده و بیان کنید.

- نحوه گزارش دهی به چه صورت است؟

- هایپر تیروئیدی را بطور کامل توضیح دهید.

- سن و جنس را چگونه هماهنگ میکنید؟

- اطلاعاتی که در پروپوزال گفته شده با اطلاعات بیان شده توسط دانشجو متفاوت است. علت را بیان کنید.

- اسامی بیماران سن و جنس و تشخیص قبلی تحویل شورای پژوهشی کمیته تحقیقات داده شود.

3- طرح با کد5648

 پروپوزال تحت عنوان "   سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات PCL-PEG-PCL به عنوان نانوحامل داروهای ضد سرطان" با کد " 5648" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده به کمیته تحقیقات دانشجویی اصلاح شود.

- انتهای مسئله تحقیق باید هدف ذکر گردد( ضرورت و هدف)

- مسئله تحقیق بهتر است خلاصه تر شود و به اهمیت موضوع بپردازد.

- بین هدف کلی طرح و عنوان باید تطابق بیشتر باشد اصلاح شود.

- هدف کلی اصلاح و بصورت کاملتر و دقیقتر بیان شود.

- محل هدفمند داروهای ضد سرطانی چگونه ارزیابی می شود؟

- بررسی متون غیر مرتبط بیان شده بهتر از متون مرتبط استفاده شود.

- هدف اصلی با عنوان هماهنگ شود.

- عنوان بهتر است تغییر یابد و نانو حامل داروهای ضد سرطانی از عنوان حذف گردد.

- نانوپارتیکل که سنتز شده دارای چه خصوصیاتی است؟

- هدف کاربردی طرح چیست؟

- بررسی متون با توجه به حذفی که درخواست شد تغییر  و اصلاح گردد.

 

4- طرح با کد5526

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی تهوع ، استفراغ و لرز پس از عمل به دنبال القای بیهوشی عمومی با ( نسدونال + دگزامتازون + متوکلوپرامید ) و ( پروپوفول + دگزامتازون + متوکلوپرامید) در عمل واریکوسلکتومی" با کد " 5526" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

 

- عنوان انگلیسی اصلاح شود.

- عنوان واضح نیست. بهتر است اصلاح شود.

- با توجه به استفاده داروهای بیان شده در عنوانف هدف از کار چیست؟

- سازمان اجراکننده باید کمیته تحقیقات باشد. لطفا اصلاح شود.

- مسئله تحقیق اصلاح و بصورت کاملتر نوشته شود.

- رفرنس شماره 11 و 12 در بررسی متون ارتباط موضوعی ندارد.

- روش نمونه گیری اصلاح شود( تصادفی یعنی چی؟)

- بیماری زمینه  ای که بخاطر آن بیهوش می شود چیست؟

- رنج سنی وسیع است درکارازمایی بالینی باید رنج سنی محدود تر انتخاب شود.بهتر است نوع مطالعه اصلاح شود.

متغیر های مستقل و وابسته اصلاح شود.

- با توجه بتپه استفاده از داروهای ضد استفراغف چگونه اثر داروی بیهوشی را می سنجید؟

- در عنوان کلمه بررسی به مقایسه تغییر یابد.

- در پروپوزال از مطالعات خارجی استفاده نشده اصلاح شود.

- این دارو ها با چه معیاری استفاده خواهند شد؟ و بیماران بر چه اساسی تقسیم بندی شده و نوع دارو برایشان انتخاب می شود؟

- کار از نظر اخلاقی رعایت می شود؟ رضایت نامه از بیمار گرفته می شود؟ چون هردو دارو دارای عارضه زیادی هستند.

- علت انتخاب عمل واریکوسل را توضیح دهید.

- از نظر اخلاقی استفاده از نسدونال برای جراحی کوچکی مثل واریکوسل درست نیست لطفا توضیح دهید.

- پیشنهاد می شود عنوان تغییر یابد.

- پیشنهاد می شود نوع عمل تغییر یافته و از یک عمل دیگر که دارای بیهوشی جنرال است استفاده شود.

- معیار های ورود و خروج را مشخص کرده و علت را توضیح دهید.

- بررسی متون دقیق تر و کاملتر بیان شود.

- شیوه انتخاب بیمار چگونه است.

- استفاده از دو داروی بیهوشی تا بحال انجام نشده و از نظر اخلاقی مشکل دارد . بهتر است داروها تغییر یابد.

5- طرح با کد5554

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی فراوانی سندرم متابولیک در خانم‌های مصرف کننده داروهای ضد بارداری خوراکی" با کد "5554"در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- رفرنس در مسئله تحقیق و بررسی متون بیان نشد.

- بررسی متون با عنوان ارتباط ندارد اصلاح شود.

- در بررسی متون از مطالعات خارجی استفاده نشده اصلاح شود.

- تعریف BMIنرمال را بیان کنید.و تعریفی از گروه چاقی و لاغری بر اساس این شاخص بیان کنید.

- آیا تمامی افراد مورد مطالعه توسط یک پزشک متخصص وارد مطالعه می شوند؟

- در روش اجرا سال و محل اجرای طرح را بیان کنید.

- توضیح دهید شرایط ایده ال توسط چه افرادی تشخیص داده می شود.

- Sample sizeذکرنشده است.

- حجم نمونه تعریف شود.

- قسمت های آزمایشگاهی توسط یک نوع کیت و یک فرد انجام گیرد.

- اهداف را بیان کنید.

- تعاریف سندرم متابولیک و ... باید بصورت کامل بیان شود.

- کار ها توسط یک استاد غدد انجام شود و نام استاد غدد در پروپوزال به عنوان همکار بیان شود.

- چون از یک مرکز کوچک انجام می شود قابل تامیم به کل جامعه نست.

- معیار های خروج و علت آن ذکر نشده بیان شود.

- معیار های ورود ذکر گردد.

- فشار خون، چاقی و شاخص هایی که ذکر شد همه زیر مجموعه BMI هستند.

- آزمایش تیروئید ارتباطی با این کار ندارد.

- بهتر است از معیار های استاندارد در ایران استفاده شود و یا از معیار های استاندار جهانی.

- شرایط باید یکی باشد و فقط dsp فرق کند.

- زمان و مکان مناسب انجام این کار نیست.

- علت سنجش مواردی مثل ldl و ... چیست؟

- پیشنهاد می شود عنوان تغییر یابد و متن پروپوزال متناسب با آن تغییر یابد.

- پیشنهاد می شود از معاونت بهداشتی جهت استفاده از پرسشنامه ها و دیتاهای موجود کمک گرفته شود.