فهرست

برگزاری کارگاه های مدرسه تابستانی 96

مدرسه تابستانه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال این مرکز و شورای مرکزی در دو سطح یک و دو در تاریخ یکم و دوم مرداد برگزار شد. این کارگاه ها با حضور 35 نفر در سطح یک و دوازده نفر در سطح دو برگزار شد که از جمله این کلرگاه ها می توان به: پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، نگارش خلاصه مقاله، اخلاق در پژوهش، انواع مطالعات، اندنوت، سرچ و ... اشاره نمود. از نکات مثبت و قابل توجه این دوره استقبال کم نظیر دانشجویان و کیفیت مطلوب کارگاه ها از نظر دانشجویان و همکاری هیئت علمی در ارائه مطالب مورد نیاز دانشجویان بوده است.


کارگاه های پژوهشی مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال این مرکز و شورای مرکزی در دو سطح 1 و 2 در تاریخ اول و دوم مرداد برگزار شد.

این کارگاه ها با حضور 35 نفر در سطح 1 و 12 نفر در سطح 2 برگزار شد که  از جمله این کارگاه ها می توان به پرپوزال نویسی، نگارش خلاصه مقاله، اخلاق در پژوهش، انواع مطالعات، اندنوت، سرچ و ... اشاره نمود.

از نکات مثبت و قابل توجه این دوره استقبال کم نظیر دانشجویان وکیفیت مطلوب کارگاه ها از نظردانشجویان و همکاری اعضای محترم هیئت علمی در ارائه مطالب مورد نیاز دانشجویان بوده است.