فهرست

تقدیر از سرپرست پیشین کمیته تحقیقات دانشجویی جناب آقای دکتر منوچهراشرف پور

اعضای شورای راهبردی کمیته تحقیقات دانشجویی از سرپرست پیشین و دوست داشتنی کمیته جناب آقای دکتر منوچهر اشرف پور قدردانی نمودند.

 

 

اعضای شورای راهبردی کمیته تحقیقات دانشجویی در نشست صمیمانه ای که در روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 با حضور سرپرست جدید کمیته جناب آقای دکتر حامد تشکریان و سرپرست کمیته دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر مهدی شهبازی در محل کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار نمودند از  سرپرست پیشین و دوست داشتنی کمیته جناب آقای دکتر منوچهر اشرف پور تقدیر به عمل آوردند. ضمن خسته نباشید، توفیق روزافزون در جهت بالا بردن سطح علمی جامعه دانشگاهی را برایشان آرزومندیم.