فهرست

پیام تبریک سال نو

آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. با استعانت از آفریدگار جهان ، و به انگیزه ی رستاخیز طبیعت ، فرا رسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامه ی تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است به حضوراساتید محترم و دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده وازآستان حضرت احدیت، مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال، مسالت می نماییم. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. با استعانت از آفریدگار جهان ، و به انگیزه ی رستاخیز طبیعت ، فرا رسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامه ی تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است به حضوراساتید محترم و دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده وازآستان حضرت احدیت، مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال، مسالت می نماییم. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه