فهرست

برگزاری کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 92، در نظر دارد سری دوم کارگاه‌ روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شرکت کننده در سری اول کارگاه مذکور را در روز شنبه مورخ 19/11/92 از ساعت 17-15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید.تاکید می گردد حضور دانشجویان در این دوره منوط به ارائه پروپوزال تمرینی تا تاریخ 21/10/92 به کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد.

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 92، در نظر دارد سری دوم کارگاه‌ روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شرکت کننده در سری اول کارگاه مذکور را در روز شنبه مورخ 19/11/92 از ساعت 17-15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید.تاکید می گردد حضور دانشجویان در این دوره منوط به ارائه پروپوزال تمرینی تا تاریخ 21/10/92 به کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد.