فهرست

برگزاری مراسم افطاری اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی برای سومین بار مراسم پرفیض افطاری دانشجویی را مقارن با ولادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار نمود. این مراسم که با حضور اعضای فعال این کمیته و نیز با دعوت از تنی چند از فعالین تشکل های دانشجویی و نیز اعضای هیئت علمی عضو شورای پژوهشی این کمیته و همچنین همراهی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید. این برنامه با ختم دسته جمعی سوره انعام آغاز و با نماز جماعت به امامت دکتر یدا.. پور ادامه یافت. در پایان نیز صرف افطار میهمانان و مدعوین خاتمه یافت. در نهایت نیز عکس یادگاری خاطره انگیزی گرفته شد. از نکات قابل توجه این مراسم تقبل تمامی هزینه های برگزاری با همت اعضای این کمیته صورت گرفته بود.

کمیته تحقیقات دانشجویی برای سومین بار مراسم پرفیض افطاری دانشجویی را مقارن با ولادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار نمود. این مراسم که با حضور اعضای فعال این کمیته و نیز با دعوت از تنی چند از فعالین تشکل های دانشجویی و نیز اعضای هیئت علمی عضو شورای پژوهشی این کمیته و همچنین همراهی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید. این برنامه با ختم دسته جمعی سوره انعام آغاز و با نماز جماعت به امامت دکتر یدا.. پور ادامه یافت. در پایان نیز صرف افطار میهمانان و مدعوین خاتمه یافت. در نهایت نیز عکس یادگاری خاطره انگیزی گرفته شد. از نکات قابل توجه این مراسم تقبل تمامی هزینه های برگزاری با همت اعضای این کمیته صورت گرفته بود.