فهرست

چهاردهمین کنگره سالانه دانشجویان پزشکی ساری

چهاردهمين کنگره ساليانه دانشجويان علوم پزشکی کشور و پنجمين کنگره بين المللی ساليانه دانشجويان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ايران، 10-7 آبان 1392 در ساری برگزار می شود. اطلاعات بیشتر در سایت کنگره http://congress.mazums.ac.ir/sicobair5/index.php?slc_lang=fa

چهاردهمين کنگره ساليانه دانشجويان علوم پزشکی کشور و پنجمين کنگره بين المللی ساليانه دانشجويان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ايران، 10-7 آبان 1392 در ساری برگزار می شود. اطلاعات بیشتر در سایت کنگره http://congress.mazums.ac.ir/sicobair5/index.php?slc_lang=fa