فهرست

کارگاه آموزش Adobe Photoshop

 ثبت نام کارگاه آموزش Adobe Photoshop 

 مدرس: امیرحسین حسن‌پور
 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاریخ: ۱۷-۱۹-۲۱-۲۴ اردیبهشت
 جلسات به صورت حضوری در کمیته تحقیقات دانشجویی بابل واقع در دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

 هزینه کارگاه: ۴ جلسه مجموعا ۵۰ هزارتومان 

 اگر به صورت گروهی ثبت نام کنید:
-2 نفر 20 درصد تخفیف
-3 نفر 30 درصد تخفیف
-4 نفر به بالا 50 درصد تخفیف

» پس از ثبت نام برای دریافت شماره کارت به آیدی @SRCMUB پیام بدهید.

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی بابل
@SRCMUBABOL