فهرست

معرفی

برنامه ای است خیریه که به پیشنهاد خانواده مرحوم دکتر حمید رضایی قلعه تاسیس میشود و هدف از آن تشویق و ارتقای فرهنگ پژوهش علمی، گسترش فرهنگ نیکوکاری و تنوع بخشی به شیوه های آن و همچنین زنده نگاه داشتن یاد آن مرحوم است

#جایزه_پژوهشی مرحوم دکتر رضایی قلعه

دکتر #حمید_رضایی_قلعه در سال ۱۳۷۲ در مقطع دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی #بابل فارغ التحصیل شدند.

مشارکت در راه اندازی #کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین #دبیری اولین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در بابل از افتخارات ایشان در دوران دانشجویی بود.

وی یکی از #موسسان بیمه خدمات درمانی روستایی کشوری و  #مدیرکل پژوهش سازمان بیمه خدمات درمانی و عضو #هیئت علمی فرهنگستان علوم پزشکی نیز بوده اند.
همچنین ایشان در مقام #معاونت آموزش و پژوهش بنیاد بیماریهای خاص به کشور خدمت میکردند.

ایشان در سال ۱۳۹۲ در اثر یک دوره کوتاه و سخت بیماری دار فانی را وداع گفتند.
 

#جایزه_پژوهشی دکتر رضایی برنامه ای است خیریه که به پیشنهاد خانواده مرحوم  تاسیس شد و هدف از آن تشویق و ارتقای فرهنگ پژوهش علمی و همچنین زنده نگاه داشتن یاد آن مرحوم است. 

منابع مالی این جایزه توسط #خانواده مرحوم تامین شده و روندهای علمی و اجرایی تعیین برنده سالانه جایزه واهدای آن توسط #معاونت_تحقیقات_و_فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و با هماهنگی خانوده مرحوم مدیریت و اجرا خواهد شد.

این جایزه، پس از بررسی و داوری میان مقالات ارسال شده، به #مقاله_برتر_دانشجویی اهدا خواهد شد.