فهرست

برگزاری کارگاه های مجازی آموزش نرم افزار

با وجود تعطیلی دانشگاه در شرایط فعلی، فعالیت های کمیته تحقیقات متوقف نشده است و با قدرت ادامه دارد. از جمله ی این فعالیت ها برگزاری کارگاه ها به صورت غیرحضوری و مجازی میباشد. کارگاه هایی از قبیل:

آموزش نرم افزارهای word, PowerPoint, EndNote و SPSS

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از این کارگاه ها و ثبت نام به کانال تلگرامی کمیته مراجعه کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل