فهرست

موافقت با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در برگزاری بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

موافقت با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در برگزاری بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

 

با توجه به بازدید دکتر امانلو، دبیر کمیته کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت و هیات همراه از شرایط و امکانات دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین جلسه با ریاست محترم دانشگاه، بیست و یکمین کنگره سالیانه و هفتمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

در این همایش دانشجویان بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور و نیز دانشجویان کشورهای همسایه و .... طی ۳ روز به ارایه دستاوردهای تحقیقاتی خود خواهند پرداخت.

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل