فهرست

نشست جناب آقای دکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با دانشجويان و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

نشست صمیمانه جناب آقای دکتر پیام کبیری رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با دانشجویان و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

دکتر کبیری از مسئولین محترم وزارت بهداشت در این نشست که با شرکت اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی بابل در حضور معاون تحقیات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر قدیمی و سرپرست محترم کمیته تحقیقات جناب آقای دکتر ابراهیم پور برگزار شد با تاکید بر اهمیت عقل گرايي و علم باوري تجربیات خود در زمینه فعالیت در کمیته تحقیقات و پژوهش را بیان کردند. همچنین در ادامه به معرفی چندی از سامانه های جدید و کاربردی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت پرداختند. ایشان در انتها به سوالات و دغدغه های دانشجویان و اساتید حاضر در جلسه در زمینه پژوهش های دانشجویی و چاپ مقالات پاسخ دادند.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل