فهرست

جلسه شوراي پژوهشي مورخ 98/7/1

جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشگاه در روز دوشنبه يكم مهرماه، با حضور اساتيد محترم و دانشجويان عضو شورا برگزار گرديد. در اين جلسه طبق روال معمول، به بررسي تعدادي طرح تحقيقاتي پرداخته شد.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل