فهرست

فراخوان جايزه پژوهشي زنده یاد دكتر حميد رضايي قلعه

جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه برنامه ای است خیریه که به پیشنهاد خانواده مرحوم دکتر حمید رضایی قلعه تاسیس میشود و هدف از آن تشویق و ارتقای فرهنگ پژوهش علمی، گسترش فرهنگ نیکوکاری و تنوع بخشی به شیوه های آن و همچنین زنده نگاه داشتن یاد آن مرحوم است.

 منابع مالی این جایزه توسط خانواده مرحوم (والدین، برادر و خواهران مرحوم) تامین شده و روندهای علمی و اجرایی تعیین برنده سالانه جایزه واهدای آن توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و با هماهنگی خانوده مرحوم مدیریت و اجرا خواهد شد.

                      

معیارهای شرکت در رقابت
مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی بین المللی و داخلی که نویسنده اول یا مسئول آن ترجیحا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و یا یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی و یا پی اچ دی باشد (یاحداکثر یک سال از فارغ التحصیلی او گدشته باشد) و تاریخ پذیرش مقاله حداکثر یک سال قبل از موعد تعیین شده برای بررسی تقاضاهای جایزه باشد میتوانند وارد رقابت شوند. جایزه به نویسنده (یا نویسندگان اول) مقاله تعلق خواهد گرفت و نویسنده اول مقاله نباید پیش از این برنده این جایزه شده باشد. نمایه شدن مقاله در بانک های ISIیا Pubmedو یا Scopusشرط لازم جهت شرکت در رقابت می باشد.

 

شرکت در رقابت
متقاضیان مقاله یا مقالات خود را به همراه رزومه علمی تا تاريخ ١٠ آبان سال جاري به آدرس ایمیل دفتر پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل ارسال نمایند. پس از بررسی معیارهای مربوطه مقاله یا مقالات همراه با رزومه علمی به کمیته علمی داوری جایزه ارجاع خواهد شد.

ایمیل دفتر پژوهش های دانشجویی

src.mubabol@gmail.com

 

کمیته علمی داوری جایزه
اعضای کمیته علمی داوری جایزه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل که توسط کمیته تحقیقات دانشجویی تعیین می شوند انتخاب خواهند شد. ممکن است به منظور تقویت فرآیند داوری علمی مقالات، تعدادی از استادان و محققان ارشد ایرانی در خارج از کشور که سابقه همکاری با مرحوم در مراکز تحقیقات دانشجویی داشته اند با هماهنگی برادر مرحوم (دکتر نصرالله رضایی قلعه) به کمیته داوری اضافه شوند.

 

معیارهای انتخاب برنده جایزه
انتخاب پژوهشگر برتر بر مبنای امتیاز بدست آمده در حوزه های زیر صورت می گیرد:

-1مقالات ارسال شده بر اساس سه معیار علمی نوآورانه بودن ( 0تا 4امتیاز)، اجرای درست تحقیق مطابق معیارهای روش شناسی تحقیق ( 0تا 4امتیاز) و اهمیت موضوع مورد تحقیق ( 0تا 2امتیاز)

-2دانشجویان پزشکی دارای اولویت بوده و 3امتیاز به آنها تعلق می گیرد.

-3معدل آموزشی دو ترم اخیر دانشجو: الف- معدل 19به بالا 3امتیاز   ب-معدل بین 17تا 18/99- 2امتیاز   ج- معدل بین 15تا 16/99- 1امتیاز . 

  روند اجرایی انتخاب برنده توسط اعضای کمیته علمی داوری مقاله که از جانب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و از بین اعضای هیئت علمی انتخاب خواهند شد و بر اساس میانگین امتیاز به دست آمده صورت می گیرد.

 

اعلام برنده جایزه
برنده جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه هر سال در هفته پژوهش که به صورت سالانه در آذرماه و در مراسمی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می شود اعلام می گردد.

در سال ٩٧، از بین مقالات ارسالی، مقالات آقايان رضا نعيمي و محسن خليلي فومشي حائز رتبه برتر گردیدند.

 

اهدای جایزه
جایزه شامل لوح تقدیر به زبان های فارسی و انگلیسی و سه میلیون تومان چک یا مبلغ نقدی توسط یکی از اعضای خانواده مرحوم و در حضور مقام های دانشگاه علوم پزشکی بابل به برنده اعطا خواهد شد.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل