فهرست

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه 98

گزارش روز سوم هفتمين مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشكي بابل مورخ 98/6/13

در روز پاياني مدرسه تابستانه، در بخش اول كارگاه آموزش اندنوت توسط آقای دكتر ابراهيم پور، سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه و آقاي امامقلي نژاد تدريس شد. در بخش بعدي، كارگاه آشنايي با سامانه پژوهان و نوپا و نيز آشنايي با كلينيكال كي با تدريس خانم دكتر ميرابي برگزار گرديد.

پس از پذيرايي و استراحتي كوتاه، كارگاه اخلاق در پژوهش توسط آقای دكتر بيژني تدريس و برگزار شد.

همچنین آقای دکتر قدیمی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز با دانشجویان پیرامون معضلات اخلاقی در زمینه‌ ي پژوهش گفت و گوی صمیمانه‌ای داشتند.

پس از نماز و صرف ناهار، دانشجویان به صورت گروهی در حضور اساتید و دیگر دانشجویان کمیته تحقیقات، به تكميل  پروپوزال هاي خود پرداختند.

در آخر نيز جلسه اي با حضور تمام اساتيد محترم مدرسه تابستانه برگزار شد كه در آن شركت كنندگان، آموخته هاي بدست آورده ي خود در طي اين سه روز را در قالب يك پروپوزال نگارش شده ارائه دادند و اساتيد نيز، به نقد و بررسي دقيق هر يك از آنها پرداختند.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل