فهرست

گزارش روز اول مدرسه تابستانه 98

گزارش روز اول هفتمين مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشكي بابل مورخ 98/6/11

در آغاز پس از ورود دانشجويان شركت كننده، مراسم افتتاحيه برگزار گرديد كه در آن، دبير كميته تحقيقات درخصوص اهداف و ويژگي هاي مهم اين دوره از مدرسه تابستانه و نيز درمورد برنامه ها و كارگاه هاي چند روزه ي آن، توضيحات لازم را ارائه دادند.

پس از مراسم افتتاحيه و پذيرايي، كارگاه هاي روز اول شامل کارگاه‌ بیان اهمیت پژوهش، مقدمات جست‌ و جو و متغیرها به ترتيب توسط دکتر رستمی، دکتر میرابی و دکتر بیژنی، اعضاي هيئت علمي دانشگاه، تدریس شدند.

پس از نماز و صرف ناهار، دانشجویان براي انجام کار عملی در قالب ۳ گروه، به کمک اساتید و دیگر دانشجویان کمیته تحقیقات، با انتخاب یک موضوع مناسب، تدوین پروپوزال یک طرح پژوهشی را استارت زدند. 

در پايان نيز جلسه اي با حضور تمام شركت كننده ها و اساتيد محترم برگزار شد كه در آن، شركت كننده ها گزارشي از طرح اوليه خود ارائه دادند و به بررسی و نقد طرح های یکدیگر پرداختند.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل