فهرست

ثبت نام در مدرسه تابستانه سال ٩٨

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل    

برگزار میکند...

زمان : ۱۱ الی ۱۳ شهریور ماه ۹۸

ثبت نام *تنها* از طریق لینک زیر انجام می شود (زمان حدودی ثبت نام فقط ۷ دقیقه است) و ثبت نام حضوری انجام نخواهد شد.

فرم ثبت نام مدرسه تابستانه

 

پایان ثبت نام:  ۱۳۹۸/۵/۷  تا ساعت ۲۴

*زمان تعيين شده براي ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.*

_بعد از اتمام مهلت ثبت نام، رزومه ها بررسی شده و به پذیرفته شدگان جهت حضور اطلاع داده خواهد شد.

_درصورت درخواست، خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

_ثبت نام برای عموم دانشجویان آزاد است.

_هزینه ثبت نام: ۵۰ هزار تومان

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل