فهرست

صورتجلسه اردیبهشت 95

جلسه ی شورای مرکزی اردیبهشت 1395

 

جلسه ­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/02/15 با حضور جناب آقای دکتر منوچهر اشرف­پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: معارفه اعضای شورای مرکزی جدید

اعضای شورای مرکزی:

مسئول پژوهشی: امین واحدی

مسئول آموزشی: شقایق علیزاده

مسئول روابط عمومی و تبلیغات: علی مجیدی

دبیران هسته ها:

پرستاری بابل: ایمان حسن زاده

پزشکی: سارا صالحیان

توانبخشی: شیما سبحانی

دندانپزشکی: علیرضا آقاجانیان

بین الملل: پردیس اسدی

پرستاری رامسر: شرمینه شیرچی

مامایی: زهرا احمدی

پیراپزشکی: محمد فرجپور

تحصیلات تکمیلی: کوثر اسماعیل نژاد