فهرست

ادرس کمیته ها

 

 

 

 

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور - باز نگری مورخ 15/6/1393

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

1

اراك

هاجر صادقی

09370778464

آرمین امین فر

09188627018

 

086

341736389

4173503 3

4173639 3

 

اراك - شهرك مصطفي خميني - دانشكده پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي صندوق پستي 646

crsArak@hbi.ir

2

اردبيل

دکتر امانی

09125104239

سجاد دیندار

09148809400

0451

5516367

5510052-53

-

5512014

اردبيل - خيابان دانشگاه - بالاتر از درياچه شور ابيل - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - كميته تحقيقات دانشجويي كد پستي 56197

crsArdebil@hbi.ir

3

اروميه

دكتر ناز آفرین قاسم زاده

09143438927

لیلا استوار

09171346598

044

2234893 3

 

31937296

2240642

اروميه - انتهاي خيابان جهاد - ساختمان مركزي داشنگاه علوم پزشكي - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي صندوق پستي 1138- 57147

crsUrmia@hbi.ir

4

اصفهان

دکتر یوسفی

09131812805

علیرضا زندی فر

09131006748

0311

7923060

7923065

6687898

 

6688323

اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsEsfahan@hbi.ir

5

اهواز

مجید محمود شاهی

09124392836

ابوالفضل شيروي خوزاني

09132180061

0611

3332368

3738255

09166090074

خانم طالبی زاده

3738248

 

3361544

اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه علوم پزشكي اهواز - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsAhvaz@hbi.ir

6

ایران

خانم دکتر داودی

09125186068

سید مرتضی طباطبایی

09132636202

021

 

-

 

-

 

 

-

تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشگاه ایران - دانشکده پزشکی - طبقه همکف

-

7

ايلام

آقاي دكتر سايه ميري

09113410782

صادق احسان بخش

0841

2227134

2227140

227106

88602202

داخلی 1032

2227136

ايلام - با گنجاب - دانشگاه علوم پزشكي ايلام معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsIlam@hbi.ir

8

بابل

 آقای دکتر پارسیان

09111282786

مریم السادات میر هادی

09124861343

0113

2227667

2224032

 

2190971

خانم عبد المنافي

09111266209

 

2197667

2224032

2194032

بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 569 - 47135

crsBabol@hbi.ir


ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

9

بوشهر

رضا بصیریان جهرمی

09368642823

محمد جواد منصور زاده

09171764473

0771

2528587

4550178

2528724

2523123

4550178

بوشهر - خيابان معلم - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBoshehr@hbi.ir

10

بقيه ا...

کریم مباشر جنت

09338154654

غلامرضا باقری

09126094320

021

8806444

2151

داخلي 4182

88620843

88040106

تهران - خيابان ملاصدرا - بيمارستان بقيه ا... طبقه يازدهم يال شرقي - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsBagiyatollah@hbi.ir

11

بهزيتسي و توانبخشي

دكتر امير مسعود عرب لو

09122069111

راضيه فلسفيان

09193504841

021

92-22180083

22407813

92-22180083

داخلي 461

22180013

22180140

تهران - اوين - بلوار كودكيا ر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBehzisti@hbi.ir

12

بيرجند

دكتر اصغر زربان

09153620129

نوید ربیعی

09392787801

0561

9-4443041

9-4443041

داخلي 461

4433004

بيرجند - خيابان معلم -  دانشگاه علوم پزشكي - جنب ساختمان اداري دانشكده پرستاري - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBirjand@hbi.ir

13

تبريز

دکتر سمیه حلاج نژادی

09141027988

 حسن مازوچیان

09355136387

0411

23872339

3366581

3368805

تبريز - فلكه دانشگاه - دانشگاه علوم پزشكي تبريز - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 20/282814

crsTabriz@hbi.ir

14

تربيت مدرس

دكتر صديقه سادات طوافيان

 

021

82884526

8013030

82882009

82883101

تهران - تقاطع پل گيشا و شهيد چمران كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 4838- 14155

crsTarbiatmodares@hbi.ir

15

تهران

دكتر پروين پاسالار

09121776031

مانی بیگی

09102302242

021

81633691

66418588

مرکز پژوهشها66495948

66418588

66495948

88989664

تهران - خيابان قدس - خيابان پورسينا - دانشكده پزشكي - طبقه سوم - كميته تحقيقات دانشجويي

crsTehran@hbi.ir

16

چهارمحال بختياري (شهركرد)

الهام مردان پور

09133843862

محمد اسماعیلی

09390740863

0381

3342414

2222751

2222664

3349506

 

شهركرد - خيابان ورزش - جنب بيمارستان هاجر - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsShahrekord@hbi.ir

 

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

17

جهرم

آقای دكتر عبد الرضا ستوده

09173910200

مریم مهدی یار

09375094221

 

0791

3340406-10

24-3331523

3341509

جهرم - بلوار مطهري - دانشكده علوم پزشكي جهرم - كميته تحققات دانشجويي

crsJahrom@hbi.ir

18

رفسنجان

احمد رضا صيادي

09133917366

معین کار دوست

09133909249

0391

8220097

8220086

خانم شهرآبادي

8220097

4- 8220073 

رفسنجان - بلوار امام علي - دفتر مركزي - دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsRafsanjan@hbi.ir

19

زاهدان

دکتر ابراهیم میری مقدم

09151430802

عبدالواحد واحدی

09159401808

0541

2442881

3416701

3416708

3218998

زاهدان - خیابان دانشگاه -بالاتر از میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

]crsZahedan@hbi.ir

20

زنجان

خانم فخری حقی

09143402108

سالار عیوض زاده

09127727425

0241

4156393

4251031

خانم جهانگيري

09124412208

4249553

42247700

فكس رستمي4251031

زنجان -شهرك كارمندان - بلوار حاج آقا مهدوی - دانشكده پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsZanjan@hbi.ir

21

سبزوار

محمد شفیع مجددی

09125467074

فرزانه کیقبادی

09373953834

051

4446070

داخلی 243

4446070 داخلي 243

4446008

سبزوار - بعداز پليس راه - دانشكده علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي - كد پستي 96135 صندوقي پستي 319

crsSabzevar@hbi.ir

22

سمنان

دكتر بهادر باقری

09123268059

 پور عزیزی

09126532785

 

 

0231

3354171-2

4451341

4440225

3354161كميته

4451346معاونت پژوهشي

سمنان - كيلومتر 5 جاده دامغان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsSemnan@hbi.ir

23

شاهد

دکتر محمد رضا جلالی

09121328320

ایمان انصاری

09398921692

021

8964792

8964792

88966310

تهران -بلوار كشاورز - خيابان دهكده - دانشكده پزشكي كميته تحقيقات دانشجويي

crsShahed@hbi.ir

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

24

شاهرود

مرتضی شمسی زاده

09109066851

سعید خزایی جلیل

09195627256

0273

3394499

سلطاني

3394851

3391850

3395009

شاهرود - خيابان شهدا - دانشكده علوم پزشكي شاهرود - كميته تحقيقات دانشجويي - كد پستي 36184

crsShahrod@hbi.ir

25

شهيد بهشتي

سيد امير محمد مرتضويان

09122186382

غزاله اسلامیان

09122173918

021

23872206

22409324

22439789

22439789

تهران - اوين - جنب بيمارستان طالقاني - ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي - كميته پژوهشهاي دانشجويي

crsShahidbeheshty@hbi.ir

26

شيرا ز

دكتر علیرضا مهدی زاده

09176880190

کاظم حسام پور

09122784807

0711

2357282

2122970

خانم قربانی

09173167935

 

2122430

2307594

شيراز - فلكه نمازي - بيمارستان نمازي - جنب تالار اقبال - كميته تحقيقات دانشجويي

crsShiraz@hbi.ir

27

قم

آقای شمس

09368550288

شیرین افصحی 09127464003

0251

7703044

7839932

7835522

 

قم - خيابان ساحلي - دانشكده علوم پزشكي قم - معاونت پژوهشي - كميته پژوهشي دانشجويي

crsGhom@hbi.ir

28

فسا

نفیسه اکبری بانیانی

09107030747

مرتضی کرمی منش

09376499091

0731

2225012

2216300

2227091

فسا - ميدان ابن سينا - دانشكده علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي كد پستي 168 - 74615

crsFasa@hbi.ir

29

قزوين

دکترمرجان نصيري اصل

09123138224

امين عبدا.. زاده

09127863754

0281

3337006

2239251

خانم عسگري

3350056

قزوين - بلوار شهيد باهنر - دانشگاه علوم پزشكي ، معاونت پژوهشی  واقع در دانشکده پرستاری و مامایی ، واحد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

crsGhazvin@hbi.ir

30

كاشان

میترا حنایی

09133623290

خانم مريم رمضانی

09131012174

0361

5552999

5621318

5621318

5575057

كاشان - كيلومتر 5  جاده راوند - دانشگاه علوم پزشكي كاشان - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsKashan@hbi.ir

31

كردستان

دكتر رشيد رمضان زاده

09143104424

نیما فتاحی

09189815081

0871

3232449

6131283

خانم فرجي

كميته6131283

6664654م.پ.

سندج - خ پاسداران  شماره 160 مديريت امورآمار ، پژوهشي اطلاع رساني پزشكي صندوق پستي 756 - 66135

crsKordestan@hbi.ir


ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

32

كرمان

لیلا والی

09123062803

 

مجتبی پیر امیر حاجلو

09377976610

0341

2263855

خانم صادقي

2263719

2263790

2263857

3221666

كرمان - بلوار جمهوري اسلامي - جنب دانشكده فني - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsKerman@hbi.ir

33

كرمانشاه

دکتر علیرضا خاتونی

09126049545

 

یزدان جوزانی

09396395087

0831

8384185

8358823

8369854

كميته8369850

8357778

كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - بيمارستان شهيد طالقاني - كتابخانه مركزي -= دانشگاه علوم پزشكي - كميته پژوهشهاي دانشجويي

crsKermanshah@hbi.ir

34

گلستان

-

فائزه مهتابی

09393776684

 

0171

4421660

3و4421651

داخلي 256

كميته4424377

4440225

گرگان - كيلومتر 5 جاده گرگان ساري- انشگاه علوم پزشكي گلستان - اونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsGolestan@hbi.ir

35

گناباد

علی دلشادنوقابی

09151778795

علی عباسی مندستی

09150533515

0533

7223028

7223028

7223814

7225027

گناباد - حاشيه سنتو - د انشكده علوم پزشكي - كد پستي96915 صندوق پستي 397

crsGonabad@hbi.ir

36

گيلان

فهيمه محمد قاسمي

09125153436

 

خانم ملینارومی رار

09380975650

0131

3223856

3223856

داخلي 20

3228842

رشت  خيابان نامجو - خيابان ملت - ساختمان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان - كميته تحقيقات دانجشويي - كد پستي 41446

crsGilan@hbi.ir

37

لرستان

اصغرسپه وند

09166671238

بهنام گودرزی

09370602470

0661

09163676027

 

6200192

خداكرمي

09106042713

6200192

خرم آباد - انتهاي خيابان رازي - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان - كميته پژوهشهاي دانشجويي - صندوق پستي 698

crsLorestan@hbi.ir

38

مازندران

دكتر فروزان الیاسی

09111551097

سعیده سادات شبیری

09105743170

0151

3257230

8-3261245

3257230

3249999

3261214

3261244

ساري - خيابان معلم- يدان معلم - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي - يته تحقيقات دانشجويي

crsMazandaran@hbi.ir

39

مشهد

دكتر رسول صاحب علم

09151103629

-

051

 

8541514

8413006

8430249

 

مشهد - خيابان دانشگاه - ساختمان مركزي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد - معاونت پژوهشي - يته تحقيقات دانشجويي

crsMashhad@hbi.ir

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

40

هرمزگان

خانم دكتر فلاحی

09173691399

محدثه یونسی افضل

09368728176

0761

3335794

09179564291

ف 3337192

3337192

09173683607

 

3335009

بندرعباس - بلوار امام خميني - بيمارستان شريعتي - دانشكده پزشكي - طبقه دوم - كتابخانه مركزي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsHormozgan@hbi.ir

41

همدان

دکتر علیرضا زمانی

09183131378

هژیرسیف پناهی شعبانی

09386915200

0811

2520428

8271432

8263911

8271432

 

همدان - خيابان مهديه - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsHamedan@hbi.ir

42

ياسوج

دكتر رضا محمودي

09122022407

محمد طاهر  رضا نژاد

09383971198

0741

2223705

 

22280902235152

3337250

2235153

-152

ياسوج -بلوار شهيدجليل، جنب بيمارستان امام سجاد  ، معاونت آموزشي پژوهشي

crsYasuj@hbi.ir

43

يزد

 سید حسین حکمتی مقدم

09133518314

مرضیه واقفی

09134507644

 

0351

7249333

7249900

6240691

-

 

يزد - ميدان باهنر - ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsYazd@hbi.ir

44

زابل

-

آقای تبریزیان

09398060046

0542

2230770

2230770

 

-

زابل - دانشكده پزشكي معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsZabol@hbi.ir

45

بجنورد

محمد امین یونسی هروی

09153002124

سید امیر رصائیان

09373927749

0584

2211008

2211008

 

-

بجنورد -خ طالقانی شرقی 13 - روبروی کلانتری 11- دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد -کميته تحقيقات دانشجويی

crsBojnourd@hbi.ir

46

نیشابور

علی اکبر محمدی

09127764238

رضا چنارانی

09365605642

051

43336610

-

-

دانشکده علوم پزشکی بیشابور- کمیته تحقیقات دانشجویی

 

47

دزفول

دکتر سید احمد موسوی

09385889860

محسن چانکی

09374913270

0641

-

6269731

-

دانشکده علوم پزشکی دزفول- کمیته تحقیقات دانشجویی

 

48

تربت حیدریه

محمد رضا رضائی منش

09159264559

محمد رضا عسگری

09151304110

051

-

52226011

-

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه -کمیته تحقیقات دانشجویی

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

49

ارتش

آقای دکتر هاشمی

09121952740

-

021

6- 88028350

88021913

88021913

88337943

تهران - انتهاي خيابان فاطيمي غربي خيابان- سرهنگ اعتماد زاده جنب بيمارستان 501 - اجا- دانشگاه ارتش

crsArtesh@hbi.ir

50

کرج

دکتر بهاره توکلی فر

09122604133

جمال کمالی

09367891778

026

 

 34336007

4319188 3

کرج -بلوار باغستان-بالاتر از پارک تختی- خ.اشتراکی- گلستان یکم

ص.پ.561/31485

 

51

دانشگاه آزاد اسلامي

تهران

خانم دكتر خاكپور

09123208944

مریم محسنی کیا

09122542150

فكس 22600714

021

2200666

2200666

0912303526

22006660

22008049

تهران - خيابان شريعتي - بالاتر از -دولت خيابان زرگنده - جنب بيمارستان جواهري - دانشكده پزشكي - واحد پزشكي تهران - دانشگاه آزاد اسلامي - كميته تحقيقات و دانشجويي 

crsAzad@hbi.ir

52

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دکتر محمد رضا خزاعي

09151106513

 

هانيه حسين نژاد

09153060993

0511

 

 

2250048

مشهد -  بزگراه امام علي  نبش خيابان حجاب 10 - پلاك 2 -دانشگاه آزاد اسلامي

 

53

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

دكتر بابك حاجي پور

09141075936

 

 

 

 

 

 

 

كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

دكتر سعيد سقا حضرتي 

کار شناس : شعبان آژير

 

021

 

81455230

88364386

تهران - خيابان آزادي - نرسيده به چهارراه اسكندري - روبروي پارك اوستا - معاونت تحقيقات و فناوري - طبقه پنجم - اتاق 509

Ncrs@hbi.ir

نشانی وبسایت کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور 

اراک

 

اردبیل

http://pajoohesh.arums.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68

ارومیه

http://www.vcr.umsu.ac.ir/tahgheghat_daneshjoye-moghadameh.htm

اصفهان

http://research.mui.ac.ir/

اهواز

http://src.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=src.ajums.ac&Lang=fa-IR

ایران

http://www.iums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=76&slct_pg_id=6549

ایلام

http://medilamsrc.blogfa.com/

بابل

http://www.behdasht.gov.ir/portal/FCKeditor/editor/

بوشهر

http://edu.bpums.ac.ir/

بقیه ا...

http://www.bmsusrc.ir/8705.aspx

بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=698

بیرجند

http://www.bums.ac.ir/research

تبریز

http://src.tbzmed.ac.ir/

تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/med/res/SRC

تهران

http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=5

شهرکرد

http://res.skums.ac.ir/

رفسنجان

www.ccnet.ir

زاهدان

www.zdmu.ac.ir

زنجان

http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1207&sid=11&slc_lang=fa

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/nava2/index.htm

سمنان

 

شاهد

www.shusrc.ir

شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/edu/

شهیدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorforResearch/researchComitee/default.aspx

شیراز

http://www.sums.ac.ir/vice_chancellor/research/management/student-commitee/asasname.html

قم

http://edu.muq.ac.ir/index.aspx?pageid=4597

فساء

http://www.fums.ac.ir/amoozeshi/showcustom.php?id=12

قزوین

http://vcr.qums.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=198&pageid=11234

کاشان

http://edu.kaums.ac.ir/content.asp?ContentId=718

کردستان

http://www.muk.ac.ir/Default.aspx?PageID=311

کرمان

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=2358

کرمانشاه

http://vc-research.kums.ac.ir/studentssearchcommittee-fa.html

گلستان

http://www.goums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=12&slct_pg_id=226

گناباد

www.gmu.ac.ir

گیلان

http://www.gums.ac.ir/vices/articles.php?cat_id=46

لرستان

http://lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=24&lang=Fa

مازندران

http://www.mazums.ac.ir/index.php?static&sid=24

مشهد

http://www.mums.ac.ir/research/fa/stu_commitee

هرمزگان

http://www.src.hums.ac.ir/

همدان

http://hir.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx?Groupid=58

یاسوج

 

یزد

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=955

زابل

http://www.zbmu.ac.ir/page.php?slct_pg_id=122&sid=11&slc_lang=fa

بجنورد

http://src.blogfa.com/

ارتش

 

آزاد تهران

http://www.iautmu.ac.ir/research/index.asp

آزاد مشهد

http://medicalsrc.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور - باز نگری مورخ 15/6/1393

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

1

اراك

هاجر صادقی

09370778464

آرمین امین فر

09188627018

 

086

341736389

4173503 3

4173639 3

 

اراك - شهرك مصطفي خميني - دانشكده پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي صندوق پستي 646

crsArak@hbi.ir

2

اردبيل

دکتر امانی

09125104239

سجاد دیندار

09148809400

0451

5516367

5510052-53

-

5512014

اردبيل - خيابان دانشگاه - بالاتر از درياچه شور ابيل - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - كميته تحقيقات دانشجويي كد پستي 56197

crsArdebil@hbi.ir

3

اروميه

دكتر ناز آفرین قاسم زاده

09143438927

لیلا استوار

09171346598

044

2234893 3

 

31937296

2240642

اروميه - انتهاي خيابان جهاد - ساختمان مركزي داشنگاه علوم پزشكي - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي صندوق پستي 1138- 57147

crsUrmia@hbi.ir

4

اصفهان

دکتر یوسفی

09131812805

علیرضا زندی فر

09131006748

0311

7923060

7923065

6687898

 

6688323

اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsEsfahan@hbi.ir

5

اهواز

مجید محمود شاهی

09124392836

ابوالفضل شيروي خوزاني

09132180061

0611

3332368

3738255

09166090074

خانم طالبی زاده

3738248

 

3361544

اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه علوم پزشكي اهواز - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsAhvaz@hbi.ir

6

ایران

خانم دکتر داودی

09125186068

سید مرتضی طباطبایی

09132636202

021

 

-

 

-

 

 

-

تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشگاه ایران - دانشکده پزشکی - طبقه همکف

-

7

ايلام

آقاي دكتر سايه ميري

09113410782

صادق احسان بخش

0841

2227134

2227140

227106

88602202

داخلی 1032

2227136

ايلام - با گنجاب - دانشگاه علوم پزشكي ايلام معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsIlam@hbi.ir

8

بابل

 آقای دکتر پارسیان

09111282786

مریم السادات میر هادی

09124861343

0113

2227667

2224032

 

2190971

خانم عبد المنافي

09111266209

 

2197667

2224032

2194032

بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 569 - 47135

crsBabol@hbi.ir


ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

9

بوشهر

رضا بصیریان جهرمی

09368642823

محمد جواد منصور زاده

09171764473

0771

2528587

4550178

2528724

2523123

4550178

بوشهر - خيابان معلم - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBoshehr@hbi.ir

10

بقيه ا...

کریم مباشر جنت

09338154654

غلامرضا باقری

09126094320

021

8806444

2151

داخلي 4182

88620843

88040106

تهران - خيابان ملاصدرا - بيمارستان بقيه ا... طبقه يازدهم يال شرقي - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsBagiyatollah@hbi.ir

11

بهزيتسي و توانبخشي

دكتر امير مسعود عرب لو

09122069111

راضيه فلسفيان

09193504841

021

92-22180083

22407813

92-22180083

داخلي 461

22180013

22180140

تهران - اوين - بلوار كودكيا ر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBehzisti@hbi.ir

12

بيرجند

دكتر اصغر زربان

09153620129

نوید ربیعی

09392787801

0561

9-4443041

9-4443041

داخلي 461

4433004

بيرجند - خيابان معلم -  دانشگاه علوم پزشكي - جنب ساختمان اداري دانشكده پرستاري - كميته تحقيقات دانشجويي

crsBirjand@hbi.ir

13

تبريز

دکتر سمیه حلاج نژادی

09141027988

 حسن مازوچیان

09355136387

0411

23872339

3366581

3368805

تبريز - فلكه دانشگاه - دانشگاه علوم پزشكي تبريز - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 20/282814

crsTabriz@hbi.ir

14

تربيت مدرس

دكتر صديقه سادات طوافيان

 

021

82884526

8013030

82882009

82883101

تهران - تقاطع پل گيشا و شهيد چمران كميته تحقيقات دانشجويي - صندوق پستي 4838- 14155

crsTarbiatmodares@hbi.ir

15

تهران

دكتر پروين پاسالار

09121776031

مانی بیگی

09102302242

021

81633691

66418588

مرکز پژوهشها66495948

66418588

66495948

88989664

تهران - خيابان قدس - خيابان پورسينا - دانشكده پزشكي - طبقه سوم - كميته تحقيقات دانشجويي

crsTehran@hbi.ir

16

چهارمحال بختياري (شهركرد)

الهام مردان پور

09133843862

محمد اسماعیلی

09390740863

0381

3342414

2222751

2222664

3349506

 

شهركرد - خيابان ورزش - جنب بيمارستان هاجر - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsShahrekord@hbi.ir

 

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

17

جهرم

آقای دكتر عبد الرضا ستوده

09173910200

مریم مهدی یار

09375094221

 

0791

3340406-10

24-3331523

3341509

جهرم - بلوار مطهري - دانشكده علوم پزشكي جهرم - كميته تحققات دانشجويي

crsJahrom@hbi.ir

18

رفسنجان

احمد رضا صيادي

09133917366

معین کار دوست

09133909249

0391

8220097

8220086

خانم شهرآبادي

8220097

4- 8220073 

رفسنجان - بلوار امام علي - دفتر مركزي - دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsRafsanjan@hbi.ir

19

زاهدان

دکتر ابراهیم میری مقدم

09151430802

عبدالواحد واحدی

09159401808

0541

2442881

3416701

3416708

3218998

زاهدان - خیابان دانشگاه -بالاتر از میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

]crsZahedan@hbi.ir

20

زنجان

خانم فخری حقی

09143402108

سالار عیوض زاده

09127727425

0241

4156393

4251031

خانم جهانگيري

09124412208

4249553

42247700

فكس رستمي4251031

زنجان -شهرك كارمندان - بلوار حاج آقا مهدوی - دانشكده پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsZanjan@hbi.ir

21

سبزوار

محمد شفیع مجددی

09125467074

فرزانه کیقبادی

09373953834

051

4446070

داخلی 243

4446070 داخلي 243

4446008

سبزوار - بعداز پليس راه - دانشكده علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي - كد پستي 96135 صندوقي پستي 319

crsSabzevar@hbi.ir

22

سمنان

دكتر بهادر باقری

09123268059

 پور عزیزی

09126532785

 

 

0231

3354171-2

4451341

4440225

3354161كميته

4451346معاونت پژوهشي

سمنان - كيلومتر 5 جاده دامغان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsSemnan@hbi.ir

23

شاهد

دکتر محمد رضا جلالی

09121328320

ایمان انصاری

09398921692

021

8964792

8964792

88966310

تهران -بلوار كشاورز - خيابان دهكده - دانشكده پزشكي كميته تحقيقات دانشجويي

crsShahed@hbi.ir

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

24

شاهرود

مرتضی شمسی زاده

09109066851

سعید خزایی جلیل

09195627256

0273

3394499

سلطاني

3394851

3391850

3395009

شاهرود - خيابان شهدا - دانشكده علوم پزشكي شاهرود - كميته تحقيقات دانشجويي - كد پستي 36184

crsShahrod@hbi.ir

25

شهيد بهشتي

سيد امير محمد مرتضويان

09122186382

غزاله اسلامیان

09122173918

021

23872206

22409324

22439789

22439789

تهران - اوين - جنب بيمارستان طالقاني - ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي - كميته پژوهشهاي دانشجويي

crsShahidbeheshty@hbi.ir

26

شيرا ز

دكتر علیرضا مهدی زاده

09176880190

کاظم حسام پور

09122784807

0711

2357282

2122970

خانم قربانی

09173167935

 

2122430

2307594

شيراز - فلكه نمازي - بيمارستان نمازي - جنب تالار اقبال - كميته تحقيقات دانشجويي

crsShiraz@hbi.ir

27

قم

آقای شمس

09368550288

شیرین افصحی 09127464003

0251

7703044

7839932

7835522

 

قم - خيابان ساحلي - دانشكده علوم پزشكي قم - معاونت پژوهشي - كميته پژوهشي دانشجويي

crsGhom@hbi.ir

28

فسا

نفیسه اکبری بانیانی

09107030747

مرتضی کرمی منش

09376499091

0731

2225012

2216300

2227091

فسا - ميدان ابن سينا - دانشكده علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي كد پستي 168 - 74615

crsFasa@hbi.ir

29

قزوين

دکترمرجان نصيري اصل

09123138224

امين عبدا.. زاده

09127863754

0281

3337006

2239251

خانم عسگري

3350056

قزوين - بلوار شهيد باهنر - دانشگاه علوم پزشكي ، معاونت پژوهشی  واقع در دانشکده پرستاری و مامایی ، واحد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

crsGhazvin@hbi.ir

30

كاشان

میترا حنایی

09133623290

خانم مريم رمضانی

09131012174

0361

5552999

5621318

5621318

5575057

كاشان - كيلومتر 5  جاده راوند - دانشگاه علوم پزشكي كاشان - معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsKashan@hbi.ir

31

كردستان

دكتر رشيد رمضان زاده

09143104424

نیما فتاحی

09189815081

0871

3232449

6131283

خانم فرجي

كميته6131283

6664654م.پ.

سندج - خ پاسداران  شماره 160 مديريت امورآمار ، پژوهشي اطلاع رساني پزشكي صندوق پستي 756 - 66135

crsKordestan@hbi.ir


ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

32

كرمان

لیلا والی

09123062803

 

مجتبی پیر امیر حاجلو

09377976610

0341

2263855

خانم صادقي

2263719

2263790

2263857

3221666

كرمان - بلوار جمهوري اسلامي - جنب دانشكده فني - معاونت پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

crsKerman@hbi.ir

33

كرمانشاه

دکتر علیرضا خاتونی

09126049545

 

یزدان جوزانی

09396395087

0831

8384185

8358823

8369854

كميته8369850

8357778

كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - بيمارستان شهيد طالقاني - كتابخانه مركزي -= دانشگاه علوم پزشكي - كميته پژوهشهاي دانشجويي

crsKermanshah@hbi.ir

34

گلستان

-

فائزه مهتابی

09393776684

 

0171

4421660

3و4421651

داخلي 256

كميته4424377

4440225

گرگان - كيلومتر 5 جاده گرگان ساري- انشگاه علوم پزشكي گلستان - اونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsGolestan@hbi.ir

35

گناباد

علی دلشادنوقابی

09151778795

علی عباسی مندستی

09150533515

0533

7223028

7223028

7223814

7225027

گناباد - حاشيه سنتو - د انشكده علوم پزشكي - كد پستي96915 صندوق پستي 397

crsGonabad@hbi.ir

36

گيلان

فهيمه محمد قاسمي

09125153436

 

خانم ملینارومی رار

09380975650

0131

3223856

3223856

داخلي 20

3228842

رشت  خيابان نامجو - خيابان ملت - ساختمان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان - كميته تحقيقات دانجشويي - كد پستي 41446

crsGilan@hbi.ir

37

لرستان

اصغرسپه وند

09166671238

بهنام گودرزی

09370602470

0661

09163676027

 

6200192

خداكرمي

09106042713

6200192

خرم آباد - انتهاي خيابان رازي - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان - كميته پژوهشهاي دانشجويي - صندوق پستي 698

crsLorestan@hbi.ir

38

مازندران

دكتر فروزان الیاسی

09111551097

سعیده سادات شبیری

09105743170

0151

3257230

8-3261245

3257230

3249999

3261214

3261244

ساري - خيابان معلم- يدان معلم - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي - يته تحقيقات دانشجويي

crsMazandaran@hbi.ir

39

مشهد

دكتر رسول صاحب علم

09151103629

-

051

 

8541514

8413006

8430249

 

مشهد - خيابان دانشگاه - ساختمان مركزي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد - معاونت پژوهشي - يته تحقيقات دانشجويي

crsMashhad@hbi.ir

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

40

هرمزگان

خانم دكتر فلاحی

09173691399

محدثه یونسی افضل

09368728176

0761

3335794

09179564291

ف 3337192

3337192

09173683607

 

3335009

بندرعباس - بلوار امام خميني - بيمارستان شريعتي - دانشكده پزشكي - طبقه دوم - كتابخانه مركزي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsHormozgan@hbi.ir

41

همدان

دکتر علیرضا زمانی

09183131378

هژیرسیف پناهی شعبانی

09386915200

0811

2520428

8271432

8263911

8271432

 

همدان - خيابان مهديه - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - كميته تحقيقات دانشجويي

crsHamedan@hbi.ir

42

ياسوج

دكتر رضا محمودي

09122022407

محمد طاهر  رضا نژاد

09383971198

0741

2223705

 

22280902235152

3337250

2235153

-152

ياسوج -بلوار شهيدجليل، جنب بيمارستان امام سجاد  ، معاونت آموزشي پژوهشي

crsYasuj@hbi.ir

43

يزد

 سید حسین حکمتی مقدم

09133518314

مرضیه واقفی

09134507644

 

0351

7249333

7249900

6240691

-

 

يزد - ميدان باهنر - ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsYazd@hbi.ir

44

زابل

-

آقای تبریزیان

09398060046

0542

2230770

2230770

 

-

زابل - دانشكده پزشكي معاونت پژوهشي - كميته تحقيقات دانشجويي

crsZabol@hbi.ir

45

بجنورد

محمد امین یونسی هروی

09153002124

سید امیر رصائیان

09373927749

0584

2211008

2211008

 

-

بجنورد -خ طالقانی شرقی 13 - روبروی کلانتری 11- دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد -کميته تحقيقات دانشجويی

crsBojnourd@hbi.ir

46

نیشابور

علی اکبر محمدی

09127764238

رضا چنارانی

09365605642

051

43336610

-

-

دانشکده علوم پزشکی بیشابور- کمیته تحقیقات دانشجویی

 

47

دزفول

دکتر سید احمد موسوی

09385889860

محسن چانکی

09374913270

0641

-

6269731

-

دانشکده علوم پزشکی دزفول- کمیته تحقیقات دانشجویی

 

48

تربت حیدریه

محمد رضا رضائی منش

09159264559

محمد رضا عسگری

09151304110

051

-

52226011

-

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه -کمیته تحقیقات دانشجویی

 

ليست و مشخصات و آدرس كميته هاي تحقيقات دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- باز نگری مورخ 15/6/1393

 

رديف

نام دانشگاه

سرپرست

دبير

تلفن

آدرس

كد

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات

فاكس

پستي

الكترونيكي

49

ارتش

آقای دکتر هاشمی

09121952740

-

021

6- 88028350

88021913

88021913

88337943

تهران - انتهاي خيابان فاطيمي غربي خيابان- سرهنگ اعتماد زاده جنب بيمارستان 501 - اجا- دانشگاه ارتش

crsArtesh@hbi.ir

50

کرج

دکتر بهاره توکلی فر

09122604133

جمال کمالی

09367891778

026

 

 34336007

4319188 3

کرج -بلوار باغستان-بالاتر از پارک تختی- خ.اشتراکی- گلستان یکم

ص.پ.561/31485

 

51

دانشگاه آزاد اسلامي

تهران

خانم دكتر خاكپور

09123208944

مریم محسنی کیا

09122542150

فكس 22600714

021

2200666

2200666

0912303526

22006660

22008049

تهران - خيابان شريعتي - بالاتر از -دولت خيابان زرگنده - جنب بيمارستان جواهري - دانشكده پزشكي - واحد پزشكي تهران - دانشگاه آزاد اسلامي - كميته تحقيقات و دانشجويي 

crsAzad@hbi.ir

52

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دکتر محمد رضا خزاعي

09151106513

 

هانيه حسين نژاد

09153060993

0511

 

 

2250048

مشهد -  بزگراه امام علي  نبش خيابان حجاب 10 - پلاك 2 -دانشگاه آزاد اسلامي

 

53

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

دكتر بابك حاجي پور

09141075936

 

 

 

 

 

 

 

كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

دكتر سعيد سقا حضرتي 

کار شناس : شعبان آژير

 

021

 

81455230

88364386

تهران - خيابان آزادي - نرسيده به چهارراه اسكندري - روبروي پارك اوستا - معاونت تحقيقات و فناوري - طبقه پنجم - اتاق 509

Ncrs@hbi.ir

 

اراک

 

اردبیل

http://pajoohesh.arums.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68

ارومیه

http://www.vcr.umsu.ac.ir/tahgheghat_daneshjoye-moghadameh.htm

اصفهان

http://research.mui.ac.ir/

اهواز

http://src.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=src.ajums.ac&Lang=fa-IR

ایران

http://www.iums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=76&slct_pg_id=6549

ایلام

http://medilamsrc.blogfa.com/

بابل

http://www.behdasht.gov.ir/portal/FCKeditor/editor/

بوشهر

http://edu.bpums.ac.ir/

بقیه ا...

http://www.bmsusrc.ir/8705.aspx

بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=698

بیرجند

http://www.bums.ac.ir/research

تبریز

http://src.tbzmed.ac.ir/

تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/med/res/SRC

تهران

http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=5

شهرکرد

http://res.skums.ac.ir/

رفسنجان

www.ccnet.ir

زاهدان

www.zdmu.ac.ir

زنجان

http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1207&sid=11&slc_lang=fa

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/nava2/index.htm

سمنان

 

شاهد

www.shusrc.ir

شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/edu/

شهیدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorforResearch/researchComitee/default.aspx

شیراز

http://www.sums.ac.ir/vice_chancellor/research/management/student-commitee/asasname.html

قم

http://edu.muq.ac.ir/index.aspx?pageid=4597

فساء

http://www.fums.ac.ir/amoozeshi/showcustom.php?id=12

قزوین

http://vcr.qums.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=198&pageid=11234

کاشان

http://edu.kaums.ac.ir/content.asp?ContentId=718

کردستان

http://www.muk.ac.ir/Default.aspx?PageID=311

کرمان

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=2358

کرمانشاه

http://vc-research.kums.ac.ir/studentssearchcommittee-fa.html

گلستان

http://www.goums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=12&slct_pg_id=226

گناباد

www.gmu.ac.ir

گیلان

http://www.gums.ac.ir/vices/articles.php?cat_id=46

لرستان

http://lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=24&lang=Fa

مازندران

http://www.mazums.ac.ir/index.php?static&sid=24

مشهد

http://www.mums.ac.ir/research/fa/stu_commitee

هرمزگان

http://www.src.hums.ac.ir/

همدان

http://hir.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx?Groupid=58

یاسوج

 

یزد

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=955

زابل

http://www.zbmu.ac.ir/page.php?slct_pg_id=122&sid=11&slc_lang=fa

بجنورد

http://src.blogfa.com/

ارتش

 

آزاد تهران

http://www.iautmu.ac.ir/research/index.asp

آزاد مشهد

http://medicalsrc.wordpress.com/