فهرست

معرفی واحد مشاوره

معرفی واحد مشاوره تحصیلی:


واحد استاد مشاور تحصيلي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف رشد و شكوفائي و پیشرفت تحصیلی هرچه بيشتر دانشجويان رشته هاي پرستاري و مامایی در مقاطع مختلف تحصيلي (کارشناسی وکارشناسی ارشد) و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع مشكلات آموزشي، عاطفي، رفاهي و پژوهشي دانشجويان و نیز بررسی مشکلات اجتماعی و حتی خانوادگی آنها، فعاليت خود را از سال ۱۳۹۷ شروع نموده است. در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرار گیرند. این واحد همکاری نزدیک با آموزش دانشکده در جلسات پیشرفت تحصیلی، همچنین همکاری بین بخشی با معاونت فرهنگی دانشگاه دارد. در هر سال تحصیلی مسئول اساتید مشاور با برگزاری یک جلسه کارگاهی و دعوت از اساتید و دانشجویان جدید الورود، ضمن تبیین وظایف اساتید مشاور جلسه معارفه ای با دانشجویان زیر مجموعه خود بصورت میزگرد فراهم می آورد تا برنامه ها و زمانهای ملاقات را مشخص نماید. در پایان هر ترم تحصیلی، گزارش عملکرد اساتید به مسئول اساتید مشاور جهت بررسی ارسال می گردد.

استاد مشاور يكي از اعضاي هيئت علمي دانشکده است كه مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان را در مقاطع کارشناسی وکارشناسی  ارشد پرستاری و مامایی به عهده مي گيرد و به عنوان اولين سطح ارتباطي با سيستم آموزشي محسوب مي گردد. كليه امور آموزشي منوط به نظر استاد مشاور تحصيلي مي باشد.