فهرست

97/11/23

نوزدهمین جلسه درون گروهی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 23/11/1397 راس ساعت 12:30 در در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

 

8- طرح با کد 724132194

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آینده نگر ارتباط نشانه های افسردگی اضطراب،خودکارآمدی،روابط بین فردی با ادراک بیماران از شدت درد پس از جراحی سزارین " با کد "724132194" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوانRelation به asosiation تغییر یابد.

- علائم اضطراب و افسردگی بجای نشانه های اضطراب و افسردگی تغییر یابد.

- خانم حمیده راعی و فاطمه صمدی دانشجویان چه رشته ای هستند؟ بیان شود

- آیا پرسشنامه های اضطراب و افسردگی در یک پرسشنامه است یا جدا از هم هستند؟ بطور واضح در پروپوزال توضیح دهید.

- اشکالات نگارشی اصلاح گردد.

- مطالعه شماره 2 در بررسی متون ارتباط موضوعی ندارد لطفا حذف گردد.و یا در صورت داشتن ارتباط توضیح دهید.

- اسامی نویسندگان در بررسی متون را بصورت انگلیسی بیان کنید.

- هدف اصلی باید با عنوان یکی باشد اصلاح شود.

- هدف کاربردی اصلاح شود. هدف را بصورت خبری بیان کنید.

- هدف فرعی شماره 3 چه ارتباطی با کار دارد؟

- چند ساعت بعد جراحی پرسشنامه مجدد پر می شود؟ توضیح دهید.

- نحوه نمونه گیری و جامعه مطالعه را اصلاح و بصورت دقیق بیان کنید.

- بهتر است فقط یک موضوع بررسی شود مثلا فقط افسردگی.

- جمله آپوتل یک گرم زده می شود را اصلاح کنید.

- تزریق فتانیل چگونه انجام می شود. مطرح شود.

- در روش جمع آوری جمله یک ساعت قبل از جراحی جزو معیار ورود است که باید بالای نوشته ها قرار بگیرد.

2- طرح با کد 724132181

پروپوزال تحت عنوان " بررسی رابطه افسردگی با مزاج در پزشکی ایرانی" با کد " 724132181" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوان بررسی حذف شود.

- با توجه به مقطعی بودن طرح عنوان کوتاه است و بهتر است مکان و زمان به عنوان اضافه شود.

- خلاصه پروپوزال کوتاه است کاملتر بیان شود.

- بخش زیادی از خلاصه به مقدمه منتقل شود.

- مکان قرارگیری رفرنس اصلاح گردد. در متن، 20 رفرنس بیان شد در حالی که 21 رفرنس بیان شد. اصلاح گردد.

- دانشجوها از چه رشته ای و ورودی چه سالی هستند؟

- بررسی متون را بر اساس اصول بیان کنید.

- فرضیه 3 اصلاح گردد.

- اشکالات املایی اصلاح شود.

- زمان و مکان و دانشگاه و اینکه از چه افرادی اطلاعات گرفته می شود را بیان کنید.

- مقدوشگر کننده ها را بیان کنید.

- اختلال گر و مقدوشگر را توضیح دهید.

- معیار ورود و خروج را مشخص کنید.

- ابزار ها را با رفرنس بیان کنید و در قالب جمله بیان کنید.

- تجزیه و تحلیل آماری را بطور کامل توضیح دهید.

 

3- طرح با کد 724132153

پروپوزال تحت عنوان " نازایی در زنان با علل ناشناخته: نوعی بیماری با عدم تعادل در سیستم ایمنی: مقاله مروری به روز شده" با کد " 724132153" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- عنوان فارسی و انگلیسی مطابقت ندارد اصلاح شود.

- نوع طرح چیست؟

- مشخصات مجریان را بطور کامل بیان کنید.

- بررسی متون اصلاح شود.

- نحوه رفرنس دهی را اصلاح کنید.

- از رفرنس های جدیدتر و بیشتر استفاده شود.

- در بررسی متون از مطالعات با توجه به فاکتورهایی که میخواهید بسنجید استفاده کنید.

- هدف اصلی مطابق با عنوان باشد. اصلاح شود.

- فرضیه ها را اصلاح کنید.

- سوال و فرضیه ها کاملا شبیه هستند یکی را بیان کنید.

- روش کار را کامل توضیح دهید( دیتابیس ها چیست؟ مقالات آپدیتی که استفاده می کند از چه سالی به چه سالی است؟ کلید واژه ها را بیان کنید و ..)

- از کدام سلول T استفاده و مطالعه می کند . سطح آنتی بادی را مشخص کنید.

 

4- طرح با کد 724132218

پروپوزال تحت عنوان " همراهی بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ازوفاژیت رفلاکسی: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز" با کد " 724132218" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان مطبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل باشد

- مجری از چه رشته و ورودی چه سالی است؟

- در خلاصه بصورت مختصر از روش اجرا توضیح دهد.

- وحید زمانی کیست؟

- باید یک هیات علمی در طرح باشد لطفا اصلاح گردد.

- رفرنس دهی در اخر هر جمله بیان شود.

- اعشار ها و درصد ها اشتباه تایپ شده اصلاح گردد.

- در هدف اصلی عنوان طرح نوشته شود.

- سوال و فرضیه عین هم است یکی حذف شود.

- متغیر وابسته و مستقل اضافه شود.

- جامعه مورد مطالعه، مقالاتی که در پایگاه های اطلاعاتی علمی است می باشد. اصلاح گردد.

 

5- طرح با کد 724132208

پروپوزال تحت عنوان " میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز" با کد " 724132208" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان مطبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل باشد

- مجری از چه رشته و ورودی چه سالی است؟

- در خلاصه بصورت مختصر از روش اجرا توضیح دهد.

- مشخصات دانشجویان به درستی بیان شود.

- باید یک هیات علمی در طرح باشد لطفا اصلاح گردد.

- رفرنس دهی در اخر هر جمله بیان شود.

- هدف اصلی مطابق عنوان بیان شود.

- هدف کاربردی طولانی است اصلاح شود.

- سوال و فرضیه عین هم است یکی حذف شود.