فهرست

98/02/09

بیست و چهارمین جلسه درون گروهی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1398/02/09 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

16- طرح با کد 724132078

پروپوزال تحت عنوان " همراهی بین سطح سرمی IgG و IgA بر علیه هلیکو باکتر پیلوری و سندرم تخمدان پلی کیستیک" با کد "724132078" طرح جناب آقای دکتر حمیدرضا نوری در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح تایید شده و به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال شد.

 

17- طرح  با کد 724132398

پروپوزال تحت عنوان "ارتباط بین عفونت به هلیکوباکتر پیلوری و بیماری آسم در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکلا" با کد "724132398" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- با توجه به این موضوع که IgG به تنهایی نمی تواند نشان دهنده عفونت باشد، پیشنهاد می شود ارتباط Hpylory و IgG یا در معرض عفونت قرار گرفتن بررسی شود.

- در خلاصه ابتدا هلیکوباکتر بعد آسم توضیح داده شود.

- هدف کاربردی به درستی بیان نشده اصلاح شود.

- از چه ورژن نرم افزار آماری استفاده شده است بیان شود.

- ابزار استفاده شده در کار را بطور کامل توضیح دهید. از چه مارک و نیز نوع کیت استفاده شده را بیان کنید.

- ملاحضات اخلاقی اصلاح شود.

 

18- طرح  با کد 724132355

پروپوزال تحت عنوان " بررسی خوددرم

انی با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماران سالمند " با کد " 724132355" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- چکیده بیان شده در اول پروپوزال حذف شود.

- بهنام احمد نژاد کیست؟

- رفرنس یک بیان نشده مشخص شود.

- مقدمه و بیان مسئله طولانی است اصلاح شود.

- در صورتی که طرح پرسشنامه ای است پیوست گردد.

- تعریف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را بطور مجزا بیان کنید و تفاوت آنها را بطور مشخص توضیح دهید.

- بررسی متون اصلاح شده و با توجه به اصول نگارش بررسی متون بیان شود.

- در بررسی متون رفرنسها به درستی بیان نشده اصلاح شود.

- پاراگراف اول بررسی متون حذف گردد.

- اهداف فرعی اصلاح شود و متناسب با موضوع بیان شود.

- سال انجام کار را بیان کنید.

- بهتر است کار را روی یک بیماری خاص در نظر گرفته و با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بررسی را انجام دهید و یک پروپوزال جدید طراحی کنید.