بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
مازندران، بابل ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل
تلفن :
01132190971
فکس :
01132190971

کانال تلگرامی کمیته:  t.me/srcmubabol

صفحه اینستاگرام کمیته:   srcmubabol@

کانال آپارات کمیته:  aparat.com/srcmubabol

رایانامه: src.mubabol@gmail.com

رایانامه :

فرم تماس