فهرست

برگزاری چهارمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل

چهارمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و با حمایت سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 27 بهمن ماه 95 در سالن اجتماعات امام علی(ع) معاونت پژوهشی برگزار شد.

 

چهارمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و با حمایت سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 27 بهمن ماه 95  در سالن اجتماعات امام علی(ع) معاونت پژوهشی برگزار شد.

از 61 مقاله  پذیرفته شده، 14 مقاله به صورت سخنرانی و 47 مقاله به صورت پوستردر کنگره مذکور ارائه شد. لازم به ذکر است 3 مقاله پذیرفته شده به صورت سخنرانی و 7 مقاله  پذیرفته شده به صورت پوستر از دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است. همچنین سرکار خانم سارا صالحیان، دانشجوی پزشکی ورودی 95، از دانشگاه علوم پزشکی بابل  در پانل سخنرانی حائز رتبه برتر گردیدند.

پرداخت سه گرنت یک میلیون تومانی به سه نفر از دانشجویانی که در مسابقه پروپوزال برتر که در حاشیه این کنگره برگزار شد و تقدیر از سه نفر از فعالین کمیته در سال های اخیر از دیگر برنامه های برگزار شده در کنگره مذکور بوده است.

ضمن عرض خسته نباشید به تیم علمی و اجرایی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان، امیدواریم در سال های آتی نیز شاهد موفقیت های هرچه بیشتر دانشجویان این دانشگاه باشیم