فهرست

برگزاری چهارمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل

به اطلاع پژوهشگران محترم و دانشجویان عزیز می رساند "چهارمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل" در تاریخ 27 بهمن ماه 95 برگزار خواهد شد.

به اطلاع پژوهشگران محترم و دانشجویان عزیز می رساند "چهارمین همایش سالیانه پژهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و با مساعدت معاونت محترم تحقیقت و فناوری دانشگاه  در تاریخ 27 بهمن ماه 95 برگزار خواهد شد. از علاقمندان جهت شرکت در این رویداد بزرگ علمی پژوهشی دانشگاه دعوت به عمل می اید.