فهرست

حضور فعال دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی بابل در هفدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی به هفدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور که از تاریخ 16 الی 19 شهریور ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی به هفدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور که از تاریخ 16 الی 19 شهریور ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید، کسب رتبه های برتر در ارائه پوستر توسط جناب آقای هومن خاکستریان و سرکار خانم ها فروغ ابراهیم تبار و فاطمه نیک سیرت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم و برای همگی این دانشجویان، موفقیت روزافزون در عرصه آموزش و پژوهش را آرزومندیم. لازم به ذکر است از میان مقالات ارسالی دانشجویان این کمیته، 11 مقاله به صورت پوستر و 6 مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شد. همچنین سه نفر از دانشجویان فعال این کمیته در سال های قبل، به عنوان داور در کنگره مذکور حضور داشتند. کمیته تحقیقات دانشجویی بر خود لازم می داند از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت رفاه حال دانشجویان اعزامی صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.