فهرست

نوروزتان، پیروز

این عید پر از عطر دل انگیز خداست / سرشار ترین آینه ی خاطره هاست نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق/ آراسته با دلی که همراه خداست

این عید پر از عطر دل انگیز خداست/ سرشار ترین آینه ی خاطره هاست نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق/آراسته با دلی که همراه خداست فرارسیدن نوروز و سال نو را به اساتید محترم و دانشجویان گرامی شادباش می گوییم. برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو داریم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. کمیته تحقیقات دانشجویی