فهرست

برگزاری سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل

سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و با حمایت سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و با حمایت سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 25 آذر ماه 94 همزمان با روز پژوهش در سالن اجتماعات امام علی (ع) معاونت پژوهشی برگزار شد. از 130 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، 81 مقاله (17 مقاله به صورت سخنرانی و 64 مقاله به صورت پوستر) پس از گذراندن مرحله داوری پذیرفته شدند. لازم به ذکر است 13 مقاله از 17 مقاله پذیرفته شده به صورت سخنرانی و 33 مقاله از 64 مقاله پذیرفته شده به صورت پوستر از دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است. همچنین سرکار خانم ها ساجده زرگان و آمنه مسلم‌‌نژاد که به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم در پانل سخنرانی حائز رتبه گردیدند و جناب آقای حسن حیدری و سرکار خانم فاطمه رضایی که به ترتیب به عنوان نفرات اول و سوم در پانل پوستر حائز رتبه گردیدند از دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند. ضمن عرض خسته نباشید به تیم علمی و اجرایی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان، امیدواریم در سال های آتی نیز شاهد موفقیت های هرچه بیشتر دانشجویان این دانشگاه باشیم.