فهرست

برگزاری سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل

سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و حمایت معاون محترم تحقیقات و فناوری هم اکنون در سالن اجتماعات امام علی (ع) معاونت پژوهشی در حال برگزاری است.

سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی بابل به همت دانشجویان فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و حمایت معاون محترم تحقیقات و فناوری هم اکنون در سالن اجتماعات امام علی (ع) معاونت پژوهشی در حال برگزاری است. از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند جهت حضور در این محفل علمی پژوهشی دعوت به عمل می آید. صبح امروز در مراسم افتتاحیه، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ربیعی، ریاست محترم همایش و معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر مقدم نیا و جناب آقای دکتر تیرگر ریاست محترم مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه ایراد سخنرانی داشتند.