فهرست

پیام تبریک

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی المپیاد امسال که تعدادی از این عزیزان از اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی نیز می باشند کسب مدال طلای سرکار خانم فاطمه کرد علی وندی و دریافت لوح تقدیر سرکار خانم سیده مهدیه حسینی در رقابت های انفرادی را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم. برای همگی این عزیزان موفقیت روزافزون در عرصه آموزش و پژوهش را آرزومندیم.

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی المپیاد امسال که تعدادی از این عزیزان از اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی نیز می‌باشند کسب مدال طلای سرکار خانم فاطمه کرد علی وندی و دریافت لوح تقدیر سرکار خانم سیده مهدیه حسینی در رقابت های انفرادی را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم. برای همگی این عزیزان موفقیت روزافزون در عرصه آموزش و پژوهش را آرزومندیم.