فهرست

حضور دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بابل در شانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضوری چشمگیر درشانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر زنجان برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان این دانشگاه افزود.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضوری چشمگیر درشانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر زنجان برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان این دانشگاه افزود.این کنگره ازتاریخ 17 الی 20 شهریور ماه 94 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزارگردید.از میان مقالات ارسالی دانشجویان این کمیته، 14 مقاله به صورت پوستر و دو مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شد. همچنین سه نفر از دانشجویان فعال این کمیته به عنوان داور در کنگره مذکور حضور داشتند. سرکار خانم فاطمه حبیب‌نیادرارائه پوستر، حائز رتبه برتر شدند. ضمن عرض تبریک به ایشان و خسته نباشید به تیم اعزامی به کنگره، از معاونت محترم تحقیقات و فناوری جهت رفاه حال دانشجویان اعزامی صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.