فهرست

آغاز ثبت نام در فیلدهای پژوهشی کمیته

از دانشجویان علاقه مند جهت تشکیل فیلد های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با موضوعات...

از دانشجویان علاقه مند جهت تشکیل فیلد های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با موضوعات قلب- اطفال- علوم بهداشتی- پرستاری و مامایی- باروری و ناباروری- مطالعات آزمایشگاهی با زیر موضوعات: قارچ شناسی- باکتری شناسی- ویروس شناسی- بیوشیمی- ایمنی شناسی - آناتومی، و مطالعات بالینی با زیر موضوعات: کلیه- چشم- گوش و حلق و بینی- داخلی- غدد - زنان و زایمان ثبت نام به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.