فهرست

برگزاری سومین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

سومین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل هم زمان با هفته پژوهش در تاریخ 25 آذر ماه 94 به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار می گردد

بدینوسیله به اطلاع می رساند سومین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل هم زمان با هفته پژوهش در تاریخ 25 آذر ماه 94 به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار می گردد. آدرس ایمیل همایش جهت ارسالات مقالات در حیطه های مختلف علوم پزشکی cong3src@gmail.com و مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 مهر ماه 94 می باشد. لازم به ذکر است مقالات از سایر دانشگاه ها نیز پذیرفته می شود.