فهرست

برگزاری کارگاه HPLC

این کمیته در نظر دارد کارگاه "آشنایی با چگونگی کار با دستگاه HPLC" را برگزار نماید.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند این کمیته در نظر دارد کارگاه "آشنایی با چگونگی کار با دستگاه HPLC" را برگزار نماید. تاریخ برگزاری کارگاه ساعت 13 الی 15 روز یکشنبه مورخ 27/2/94 در یکی از کلاس های دانشکده پزشکی و ظرفیت کارگاه حداکثر 30 نفر می‌باشد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.