فهرست

اطلاعات تکمیلی مدرسه تابستانی شهریور ماه 93

همانطور که عناوین کارگاه های مدرسه تابستانی بر روی سایت کمیته پیشتر اعلام شد، اطلاعات تکمیلی کارگاه های مدرسه تابستانی خدمتتان اعلام می‌گردد.

همانطور که عناوین کارگاه های مدرسه تابستانی بر روی سایت کمیته پیشتر اعلام شد، اطلاعات تکمیلی کارگاه های مدرسه تابستانی خدمتتان اعلام می‌گردد. 1) زمان: 6-4 شهریور ماه (سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه) سطح 1: از ساعت 17-8:30 سطح 2: از ساعت 17-14 2) مکان: دانشکده پزشکی 3) هزینه ثبت نام: سطح1: 15000 تومان و سطح 2: 10000 تومان 4) در صورتی که همچنان تمایل به شرکت در مدرسه تابستانی دارید لطفا̋ هرچه سریعتر از طریق ایمیل یا تماس با کمیته تحقیقات ثبت نام خود را تایید نمایید.( حداکثر زمان پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ 2/6/93- شماره تماس:32190971-011) 5) دانشجویانی که در کارگاه های پیشین کمیته شرکت نمودند در صورت ارائه گواهی کارگاه ها و یا تایید مسئول هسته مربوطه، واجد شرایط برای شرکت در کارگاه های سطح 2 می باشند. در صورت داشتن شرایط شرکت در کارگاه های سطح 2 تا پایان وقت اداری مورخ 2/6/93 به کمیته تحقیقات دانشجویی اطلاع رسانی نمایید. 6) اطلاعات تکمیلی کارگاه های سطح 1 در فایل پیوست ایمیل گردید. اطلاعات تکمیلی کارگاه های سطح 2 روز ثبت نام داده می شود. * توجه: تمامی افراد شرکت کننده در مدرسه تابستانی باید ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 4/6/93 جهت اعلام حضور و دریافت اطلاعات کارگاه و بسته آموزشی به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.